7. februarja opozorilni shod proti razprodaji državnega premoženja

V torek, 27.1.205, je skupnost gibanj, iniciativ, strank in civilnodružbenih organizacij Državljani proti prodaji napovedala opozorilni shod proti razprodaji državnega premoženja. Nasprotniki privatizacije se bomo zbrali 7. februarja ob 16. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer bomo znova pozvali k preklicu sklepa o soglasju k odtujitvi naložb RS. Skupnost Državljani proti razprodaji je Državnemu zboru in Vladi RS že v sredo, 14. januarja, predala zahteve javne tribune in peticijo Preprečimo razprodajo, ki jo je doslej podpisalo že več kot 12.800 ljudi. Zahtevali smo takojšnjo ustavitev škodljivih privatizacijskih postopkov, spremembo sistema upravljanja v vseh večjih, predvsem pa državnih podjetjih, v smeri soupravljanja in večjega političnega in družbenega nadzora nad njim. Predsednika DZ in Vlade RS pa na pozive civilne družbe v javnih nastopih še naprej poudarjata pravno zavezanost k prodaji, ki dejansko ne obstaja. Posledice privatizacijskih ukrepov so že vidne. V Heliosu je bilo tekom privatizacijskih postopkov izgubljenih že čez 10% delovnih mest, avstrijski lastnik je kupnino poravnal kar z zastavo večine Heliosovega premoženja, obenem pa je zaradi “optimizacije poslovanja” znižal izdatke za varstvo okolja, kar vključuje tudi gasilsko brigado, ki skrbi za požarno varnost celotnih Domžal in okolice. Mercator za poplačilo dolgov svojega zadolženega kupca prodaja svoje trgovine na…

7. februarja opozorilni shod proti razprodaji državnega premoženja

V torek, 27.1.205, je skupnost gibanj, iniciativ, strank in civilnodružbenih organizacij Državljani proti prodaji napovedala opozorilni shod proti razprodaji državnega premoženja. Nasprotniki privatizacije se bomo zbrali 7. februarja ob 16. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer bomo znova pozvali k preklicu sklepa o soglasju k odtujitvi naložb RS. Skupnost Državljani proti razprodaji je Državnemu zboru in Vladi RS že v sredo, 14. januarja, predala zahteve javne tribune in peticijo Preprečimo razprodajo, ki jo je doslej podpisalo že več kot 12.800 ljudi. Zahtevali smo takojšnjo ustavitev škodljivih privatizacijskih postopkov, spremembo sistema upravljanja v vseh večjih, predvsem pa državnih podjetjih, v smeri soupravljanja in večjega političnega in družbenega nadzora nad njim. Predsednika DZ in Vlade RS pa na pozive civilne družbe v javnih nastopih še naprej poudarjata pravno zavezanost k prodaji, ki dejansko ne obstaja. Posledice privatizacijskih ukrepov so že vidne. V Heliosu je bilo tekom privatizacijskih postopkov izgubljenih že čez 10% delovnih mest, avstrijski lastnik je kupnino poravnal kar z zastavo večine Heliosovega premoženja, obenem pa je zaradi “optimizacije poslovanja” znižal izdatke za varstvo okolja, kar vključuje tudi gasilsko brigado, ki skrbi za požarno varnost celotnih Domžal in okolice. Mercator za poplačilo dolgov svojega zadolženega kupca prodaja svoje trgovine na…

Državljani proti razprodaji s sporočilom javne tribune k predsednikoma DZ in vlade

Skupnost Državljani proti razprodaji bo v sredo, 14.1.2015, ob 15. uri Državnemu zboru in ob 16. uri Vladi RS predstavila sporočilo javne tribune Ne razprodaja, temveč bolj razumno upravljanje, ki je prejšnji teden potekala v Cankarjevem domu. Istočasno bo delegacija skupnosti Državljani proti razprodaji predala predsednikoma Milanu Brglezu in Miru Cerarju peticijo “Preprečite razprodajo!”, ki jo je v manj kot mesecu dni podpisalo že 11.197 državljanov, ter imena podpisnikov peticije. V delegaciji skupnosti Državljani proti razprodaji, ki jo bo vodil dr. Jože Mencinger, bodo še dr. Mateja Kožuh Novak iz Zveze društev upokojencev Slovenije, Dušan Semolič, predstavnik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Luka Mesec, vodja poslanske skupine Združene levice, Miha Pitako, koordinator skupnosti Državljani proti razprodaji ter Emil Milan Pintar in Miroslav Marc, programski vodji javne tribune “Ne razprodaja, temveč bolj razumno upravljanje”. Po opravljeni predaji gradiv bodo člani delegacije pred Vlado RS podali še kratko izjavo o nadaljnjih aktivnostih s ciljem preprečitve razprodaje.

Državljani proti razprodaji s sporočilom javne tribune k predsednikoma DZ in vlade

Skupnost Državljani proti razprodaji bo v sredo, 14.1.2015, ob 15. uri Državnemu zboru in ob 16. uri Vladi RS predstavila sporočilo javne tribune Ne razprodaja, temveč bolj razumno upravljanje, ki je prejšnji teden potekala v Cankarjevem domu. Istočasno bo delegacija skupnosti Državljani proti razprodaji predala predsednikoma Milanu Brglezu in Miru Cerarju peticijo “Preprečite razprodajo!”, ki jo je v manj kot mesecu dni podpisalo že 11.197 državljanov, ter imena podpisnikov peticije. V delegaciji skupnosti Državljani proti razprodaji, ki jo bo vodil dr. Jože Mencinger, bodo še dr. Mateja Kožuh Novak iz Zveze društev upokojencev Slovenije, Dušan Semolič, predstavnik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Luka Mesec, vodja poslanske skupine Združene levice, Miha Pitako, koordinator skupnosti Državljani proti razprodaji ter Emil Milan Pintar in Miroslav Marc, programski vodji javne tribune “Ne razprodaja, temveč bolj razumno upravljanje”. Po opravljeni predaji gradiv bodo člani delegacije pred Vlado RS podali še kratko izjavo o nadaljnjih aktivnostih s ciljem preprečitve razprodaje.

Javna tribuna: Ne razprodaja, temveč bolj razumno upravljanje

Skupina društev in gibanj Državljani proti razprodaji vabi na javno tribuno z naslovom Ne razprodaja, temveč bolj razumno upravljanje, ki bo v sredo, 7. januarja 2015, ob 18. uri v Štihovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Na javni tribuni bodo govorci predstavili razloge proti razprodaji državnega premoženja in alternativne predloge o tem, kako izboljšati njegovo upravljanje. Predstavljeni bodo primeri dobre prakse iz tujine, na rešeto pa bomo postavili tudi mite, ki privatizacijo predstavljajo kot edino možnost. Izognili se ne bomo niti načrtovani prodaji Telekoma. Napovedana prodaja te družbe je v javnosti dvignila veliko prahu, polemik je veliko, pravih informacij in konkretnih argumentov pa malo. Telekom ni le uspešno gospodarsko podjetje, temveč vozlišče vseh informacij. Zato je nujno, da se o morebitni prodaji javno razpravlja in poišče najboljšo rešitev. Na javni tribuni bodo v argumentirani razpravi sodelovali uvodni razpravljavci: dr. Jože Mencinger, avtor peticije proti razprodaji državnega premoženja, ki jo je v manj kot desetih dneh podpisalo več kot 9000 ljudi, bo predstavi vsebinske razloge iz njegove peticije. Igor Vuksanović, pravnik in svetovalec na ustavnem sodišču, se bo osredotočil zlasti na vprašanja: kje, kako in zakaj so naše »obveze« za prodajo zavezujoče, kdo jih je dal in komu ter kaj lahko…

Zahtevamo javno zdravstvo, ki bo svoje poslanstvo opravljalo pregledno in učinkovito

Mreža za neposredno demokracijo podpira predloge Združenja vstajniških skupin – Puntarji o delovanju javnega zdravstva in se pridružuje izjavi za javnost, ki je bila prebrana tudi na predstavitvi mnenj o aktualnih problemih na področju zdravstva v Državnem zboru, 23. 1. 2014.

IZJAVA ZA JAVNOST OB JAVNI PREDSTAVITVI MNENJ O TEMI
“Aktualni problemi na področju zdravstva”
Dne 23. 1. 2014 ob 9. uri v veliki dvorani Državnega zbora, Ljubljana, Šubičeva 4
Zahtevamo javno zdravstvo, ki bo svoje poslanstvo opravljalo pregledno in učinkovito

PUNTARJI se zavzemamo za socialno in pravično državo. Verjamemo, da je davke potrebno plačevati zato, da preko njih plačujemo javne storitve, zdravstvo, šolstvo. Da se z denarjem, ki ga državljanke in državljani prispevamo, ravna razumno in gospodarno ter gradi skupna infrastruktura, da se preko davčnega sistema blažijo socialne razlike, da se vsem ljudem omogoči dostop do ustrezne izobrazbe, potrebnega zdravljenja, da se ljudem zagotovi varnost. Tudi to, da se preko davkov vzpodbuja razvoj, varovanje okolja, samooskrba s hrano. Da se varuje okolje v katerem živimo in v katerem vzgajamo svoje otroke in da se nam zagotovi varna ter prijetna starost, ko ne zmoremo več naporov vsakodnevnega dela.
Beri naprej

Izjava Mreže za neposredno demokracijo ob nastajanju nove stranke Solidarnost

Mreža za neposredno demokracijo, ki se je formirala po začetku protestov v Ljubljani, decembra 2012, je bila ustanovljena z namenom širjenja in izgrajevanja ideje neposrednega soodločanja državljanov pri vodenju države, saj smo prepričani, da je edino to varovalka, ki bo državo zaščitila pred plenilskimi ambicijami različnih politično gospodarskih klik. Beri naprej

Zakaj v soboto na protest?

Zato, ker nas nova vlada pelje v isto smer kot stara. Kapitan je drug, smer pa ostaja ista. Prodaja nam stare neoliberalne prijeme, ki dokazano ne vodijo k rešitvam, temveč krizo zgolj še poglabljajo. Kar so vedeli še v opozicijskih klopeh, je ob opoju oblasti in pritisku trojke pozabljeno. Še prej kritizirani državni holding in privatizacija, slaba banka, strogo varčevanje in ustavno fiskalno pravilo tako naenkrat postanejo nujni ukrepi za pomiritev “občutljivih” finančnih trgov. Kdo bo pomiril zaskrbljeno ljudstvo? Beri naprej

Dialog se začenja, pričakujemo zaveze

Izjava za javnost, št. 15
Mreža za neposredno demokracijo pozdravlja odločitev Vlade RS, da odpre prostor dialoga s civilnimi in protestniškimi iniciativami.

Nesposobnost reševanja nakopičenih gospodarskih in družbenih problemov v Evropski uniji, še posebej pa v Sloveniji,  jasno kažejo, da so procesi družbene preobrazbe neizogibni in zgodovinsko nujni. Uspešnost preoblikovanja je v veliki meri odvisna tudi od vključevanja aktivnih državljank in državljanov v družbene in politične procese.

Beri naprej

Kaj je neposredna demokracija?

Želite soodločati o svoji prihodnosti na lokalni in državni ravni? Želite imeti vpliv na razporejanje in porabo skupnih sredstev na lokalni in državni ravni? Želite, da se vaše pobude in predlogi slišijo? Želite, da vaš glas šteje? Želite, da so predstavniki ljudstva odgovorni svojim volivcem in ne strankam in kapitalu? Če so vaše želje sorodne napisanim, potem si želite demokratičnega načina upravljanja in odločanja, ki mu pravimo neposredna demokracija. Lahko  ga imenujemo tudi čista ali resnična demokracija.