Kakšno poslovno darilo bomo podarili?

Ko se odločimo, da bomo nekomu podarili poslovno darilo, je zelo koristno, da razmislimo kakšno darilo bomo izbrali. Zaželjeno je, da ima darilo osebno noto in da je uporabno. Najslabša so tista darila, ki se podeljujejo zaradi obdarovanja samega in nimajo nobene uporabne vrednosti, kar pomeni da na koncu obležijo v kakšnem predalu ali omari ali pa jih prejemnik, ne da bi darilo sploh odprl podeli naprej komu drugemu. Gledano skozi zgodovino so se obdarovanja začela med osebami, ki so si bile blizu. S pojavom trgovanja pa se je razširilo tudi poslovno obdarovanje. S poslovnim darilom lahko strankam in poslovnim partnerjem izkažemo posebno pozornost, jim sporočimo, da nam ni vseeno za njih, da jih cenimo, da želimo, da nas še naprej spremljajo na naši poslovni poti oz. se jim s poslovnim darilo lahko tudi zahvalimo za dosedanje sodelovanje.

Pri podeljevanju poslovnih daril pridemo tudi do vprašanja vrednosti takšnih daril. Upoštevati moramo tudi zakonodajni in davčni vidik podeljevanja daril. Darilo se ne bo štelo v davčno osnovo v kolikor vrednost darila ne bo presegala 42 evrov. V kolikor darila izpolnjujejo pogoje, da se po zakonodaji uvrstijo med stroške reprezentance, to pomeni za tistega, ki jih podeli, davčno priznani odhodek v vrednosti 50%.

Vsekakor pa moramo razmisliti tudi o tem kako drago darilo bomo nekomu podelili. Verjetno bomo direktorju večjega partnerskega podjetja podelili nekaj drugega kot  komercialnemu referentu iz istega podjetja. Se pravi je pri obdarovanju potrebno upoštevati tudi hierarhijo obdarjencev. V kolikor poslujemo s tujino, sploh pa z državami izven Evrope in z ljudmi drugih veroizpovedi je nujno potrebno upoštevati tudi kulturološke razlike in običaje, ki se lahko zelo razlikujejo. Hitro se nam namreč lahko zgodi, da se dober namen, ki smo ga želeli doseči, sprevrže v nekaj povsem drugačnega zaradi našega neznanja in neupoštevanja razlik med različnimi svetovi.