5 različnih vrst zavarovanja terjatev

zavarovanje terjatevZavarovanje terjatev je vrsta zavarovalnine, ki izplača določen znesek na bančni račun ali v določen finančni sklad, ko zavarovana oseba ne zmore več plačevati obveznosti v primeru invalidnosti, brezposelnosti ali v primerih, ko je lastnina uničena ali poškodovana. Podjetja se s tovrstnimi pogodbami vnaprej zaščitijo pred strankami in kupci, ki ne poravnajo svojih dolgov.

Mesečne premije se razlikujejo glede na višino ugodnosti. Na splošno velja, večji je dolg, višja bo tudi premija. Premija je pogosto vezana na mesečni trajnik, vse dokler se pogodba ne prekine. V drugih primerih se premije obračunajo v enkratnem znesku, kar se posledično vključi v celotne stroške pogodbenih obveznosti.

Različne vrste zavarovalnih polic za izplačilo dolga

Zavarovanje terjatev lahko razdelimo v pet različnih kategorij, pri čemer so štiri kategorije  namenjene potrošniškim produktom, ena kategorija pa je namenjena podjetjem.

  • Odškodnina v primeru smrti se izplača iz kreditne kartice umrlega. Ta znesek svojcem umrlega omogoča poravnavo neplačanih dolgov, ki bi jih sicer morali plačati sami.
  • Zavarovalnina v primeru nastanka invalidnosti izplača neporavnane obveznosti izdajatelju kreditne kartice. Zavarovalne police ni mogoče skleniti ob nastanku invalidnosti, saj se mesečna poplačila obveznosti črpajo iz sklada, v katerega je oseba vplačevala mesečne premije.
  • Zavarovalnina za primer brezposelnosti največkrat izplačuje zneske v višini mesečne plače, ki jo je oseba prejemala v prejšnjem delovnem razmerju. Ta izplačila pa veljajo le v primeru, da oseba zaposlitve ni izgubila po svoji krivdi.
  • Premoženjska zavarovalna polica ščiti vsako osebno lastnino, ki še ni bila poplačana v celoti in je še vedno del posojila. Plačilo kreditnih obveznosti za premoženje velja samo v primeru, da je lastnina uničena, ukradena ali je bila poškodovana v naravni nesreči.
  • Zavarovanje terjatev ščiti tista podjetja, ki prodajajo blago ali storitve z računi z odloženim plačilom. Ta vrsta odškodnine ščiti podjetja pred tveganji, ki se pojavijo ob neizplačilih zaradi insolventnosti stranke ali katerih drugih poslovnih dogodkov.