Upravljanje stavb vam prihrani številne skrbi in nemoteno bivanje

Upravljanje stavb je določeno z zakonodajo, ki določa, da mora imeti večstanovanjska stavba svojega upravnika. Če stanujete v hiši dvojčku upravnika seveda ne potrebujete, ampak je upravnik obvezen v večstanovanjskih stavbah, ki imajo več kot dva etažna lastnika in več kot osem stanovanj. Medtem ko je upravljanje večstanovanjskih stavb zakonsko določeno, pa to ne velja za poslovne stavbe z več lastniki. Kljub temu pa je to zelo priporočljivo, saj strokovno upravljanje zagotavlja ohranjanje realne vrednosti nepremičnine ter njene funkcionalnosti. Kliknite na povezavo, če potrebujete učinkovito upravljanje stavb https://www.spl.si/iscete-upravnika.html.

In kaj je osnovni namen upravljanja stavb? V prvi vrsti je to predvsem zagotavljanje nemotenega obratovanja in vzdrževanja. Če v večstanovanjski stavbi ne bi bilo upravnika, bi prvi spori nastali verjetno že pri redni košnji zelenice ali pa zgolj čiščenju stopnišča. Le kdo bo za to odgovoren, ko pa že v običajni štiričlanski družini prihaja do takšnih nesoglasij? Verjetno ste iz tega primera razbrali, zakaj je za večstanovanjsko stavbo pomembno, da nekdo poskrbi za njeno redno obratovanje.

Upravljanje stavb tako lastnikom olajša marsikatero nevšečnost in nemoteno bivanje. Tovrstni ponudniki imajo običajno zaposlene strokovnjake na različnih področjih, med katerimi je nujno potreben tudi hišnik. Njegovo delo je zelo raznoliko in vključuje široka delovana področja in naloge. Nekateri so mnenja, da je hišnik zadolžen zgolj za menjanje žarnic, vendar mora biti usposobljen tudi za bolj zahtevna specializirana dela in popravila. Redno vzdrževanje pa poleg tega obsega tudi čiščenje objekta, urejanje okolice ter varovanje stavbe.

Poleg rednih vzdrževalnih del pa je upravljanje stavb pomembno tudi z vidika večjih obnovitvenih del. V ta namen se oblikuje rezervni sklad, s katerim prav tako upravlja upravnik. Sredstva iz sklada se lahko porabijo izključno za večja vzdrževalna dela, ki so v načrtu v prihodnosti, čeprav so le ta lahko velikokrat tudi nepredvidljiva. Gospodarno upravljanje z rezervnim skladom je za vsako večstanovanjsko stavbo zelo pomembno.