Sodni tolmač je strokovnjak na svojem področju

sodni tolmačV zadnjih letih prihaja tudi v Slovenijo vse več tujih državljanov, ki pri nas iščejo delo ali pa pridejo na študij. V takšnem novem okolju, ob nepoznavanju našega jezika, se ti ljudje velikokrat lahko znajdejo v neprijetnih situacijah ali pa potrebujejo zgolj overjen prevod določene uradne listine. V tem primeru vam lahko pomaga sodni tolmač. Sodni tolmač je oseba, ki je zadolžena za prevajanje sodnih zapisov iz tujega jezika v slovenski jezik in obratno. Pri tem ne gre za običajnega prevajalca, ampak za prevajalca, ki je za nedoločen čas imenovan s strani Ministrstva za pravosodje in je za to opravil primeren strokovni preizkus znanja.

Vsi sodni tolmači, ki so imenovani s strani Ministrstva za pravosodje, so vpisani v imenik sodnih tolmačev. Ta podatek je zelo pomemben v primeru, ko iščete sodnega tolmača. Namreč, če določena listina ni overjena s strani imenovanega sodnega tolmača, je praktično neveljavna.

Delo sodnega tolmača poteka od jutra do večera, vse dni v tednu. Če boste nujno potrebovali sodno overjen prevod, je strah, da ga ne boste oddali pravočasno, popolnoma odveč. Sodni tolmač je strokovnjak na svojem področju, zato vam zagotavlja hitro, učinkovito in kakovostno storitev. Listine, ki se najpogosteje prevajajo so na primer potrdila o nekaznovanju, spričevala diplome, rojstni in poročni listi, pooblastila, CV-ji, priporočila, davčna potrdila in druge listine.

Če se boste znašli v situaciji, da boste potrebovali sodni prevod določene listine, boste najbolj enostavno poiskali sodnega tolmača kar preko spleta. Spletna ponudba tovrstne storitve je izjemno pestra, zato boste hitro prišli do vseh potrebnih informacij. Seveda je pri tem pomembno kakšne so vaše želje in potrebe. Če potrebujete sodnega tolmača takoj, potem boste morali poiskati storitev, ki vam je na voljo 24 ur. Zato poiščite ponudnika, kjer vam bo sodni tolmač v čim krajšem možnem roku opravil sodni prevod vaše listine. Več informacij o tolmačenju lahko dobite na naslovu https://www.multilingual.si/sl/simultano-konsekutivno-tolmacenje