Še o potovanju na Hrvaško

Po informaciji o spremembi vizumskega sistema pri turističnih potovanjih na Hrvaško (razdalje med kraji) so s hrvaškega ministrstva za morje, turizem in razvoj sporočili, da je podoben odlok veljal že doslej. Z 11. členom odloka o vizumskem sistemu je predpisano, da lahko »telo, pristojno za nadzor prestopa državne meje«, od tujca zahteva dokazilo o sredstvih za preživljanje med bivanjem na Hrvaškem in za vrnitev domov. Znesek je določen v protivrednosti 100 evrov za dan bivanja na Hrvaškem; doslej je znašal 350 DEM oziroma 175 evrov. Kot dokaz priznavajo tudi kreditne in bančne kartice, potrdila banke, čeke in druga dokazila o dobroimetju. Takšnih dokazil ne zahtevajo od vsakega tujca, ampak gre za diskrecijsko pravico policijskega uslužbenca. Odlok velja za vse tujce, ki vstopajo v RH, ne glede na to, iz katere države prihajajo.