Izjava Mreže za neposredno demokracijo ob nastajanju nove stranke Solidarnost

Mreža za neposredno demokracijo, ki se je formirala po začetku protestov v Ljubljani, decembra 2012, je bila ustanovljena z namenom širjenja in izgrajevanja ideje neposrednega soodločanja državljanov pri vodenju države, saj smo prepričani, da je edino to varovalka, ki bo državo zaščitila pred plenilskimi ambicijami različnih politično gospodarskih klik.

Na poti doseganja tega cilja smo se zavedli, da le protesti na ulici in debate v zaprti vstajniški skupini ne bodo zadoščali, pač pa bo nujen tudi nastop v politični areni. Tako smo že februarja 2013 sklenili, da podpremo prizadevanja nekaterih članov pri ustanavljanju politične stranke formirane iz različnih gibanj slovenske vstaje.

Končno lahko rečemo, da so se tisti člani Mreže za neposredno demokracijo (Lenart Zajc, Miha Pitako), ki so se odločili za to pot, idejno uskladili s člani Odbora za pravično in solidarno družbo, ter gibanja Vseslovenska ljudska vstaja in zdaj napovedujejo skorajšnjo ustanovitev nove stranke.

Pri tem želimo eksplicitno izpostaviti, da Mreža za neposredno demokracijo kot takšna ne vstopa v strankarski politični prostor, niti se ne zavezuje stranki, pač pa ohranja svojo civilno družbeno heterogenost, pričakuje pa od stranke zavezanost k novi slovenski paradigmi, ki jo je zastavila slovenska vstaja, ter civilnodružbena gibanja vznikla iz nje.

Želja obeh članov, ki sta se odločila za to pot je, da bi s paradigmo nove stranke dosegli večjo stopnjo soodločanja državljanov pri vodenju države, večjo stopnjo lokalne samouprave in celotno družbo utemeljeno na solidarnosti in sodelovanju namesto na izločanju in tekmovalnosti.