Zakaj v soboto na protest?

Zato, ker nas nova vlada pelje v isto smer kot stara. Kapitan je drug, smer pa ostaja ista. Prodaja nam stare neoliberalne prijeme, ki dokazano ne vodijo k rešitvam, temveč krizo zgolj še poglabljajo. Kar so vedeli še v opozicijskih klopeh, je ob opoju oblasti in pritisku trojke pozabljeno. Še prej kritizirani državni holding in privatizacija, slaba banka, strogo varčevanje in ustavno fiskalno pravilo tako naenkrat postanejo nujni ukrepi za pomiritev “občutljivih” finančnih trgov. Kdo bo pomiril zaskrbljeno ljudstvo?

Zato, ker v parlamentu še vedno ostaja večina poslancev, ki niso obsodili korupcije, ampak so jo skupaj s svojima z nečednimi posli obremenjenima predsednikoma strank celo podprli. Namesto da bi zavzeli ostro stališče in sprejeli ustrezno zakonodajo glede oškodovanja javnega premoženja, ki se nekaznovano bohoti že od osamosvojitve dalje, raje napadajo nadzorne institucije in stremijo k njihovi ukinitvi. Kdaj bodo klicani na odgovornost?

Zato, ker nasprotujemo razprodaji državnih podjetij. Težava ni državno lastništvo pač pa slabo upravljanje, za katerega so odgovorni nestrokovni in politično nastavljeni kadri. Namesto da se podjetja razprodaja ali pusti propasti, naj se omogočijo in spodbujajo delavski odkupi in solastništvo. Kdo nam bo zagotovil službe?

Zato, ker nasprotujemo enostranskemu poseganju v Ustavo RS in omejevanju vpliva državljanov na politiko. Ustave in referendumske ureditve naj se ne spreminja brez širše javne razprave in brez soglasja volivcev. Zahtevamo več, ne manj neposredne demokracije. Kdaj bodo naše zahteve končno upoštevane?

Zato bomo protestirali, dokler bo vlada delovala po nareku Bruslja in v prid finančnim trgom namesto v prid lastnim prebivalcem. Protestirali bomo, dokler bo oblast služila lastnim interesom. Protestirali bomo na vstajah, z vsakodnevnim aktivnim delovanjem, na vse možne načine, dokler država ne bo ponovno v službi državljanov.

In zakaj boš protestiral/a ti?

Poleg zgoraj naštetih razlogov pa ostajamo pri zahtevah, ki smo jih v preteklosti že nekajkrat našteli.

Pred sobotno vstajo ponovno opozarjamo na represijo policije na preteklih protestih in kriminalizacijo protestnic in protestnikov. Zahtevamo opustitev vseh postopkov proti vstajnikom in vstajnicam ter odpravo vseh plačilnih nalogov v zvezi z vstajami. Od policistov pričakujemo, da se bodo vedli korektno in ne bodo izvajali represivnih ukrepov ter omejevali ustavne pravice do svobodnega zbiranja in izražanja na javnem mestu. Hkrati pa od policije še vedno pričakujemo tudi pojasnitev, kdo je naročil plačane izgrednike na protestih 30. novembra 2012.

 

Mreža za neposredno demokracijo