Zakaj sončna elektrarna

Sončna energija postaja vse bolj pomembna v Evropi, saj si države prizadevajo doseči cilje glede obnovljivih virov energije, ki jih je določila EU. V Sloveniji je na primer cilj do leta 2020 proizvesti četrtino energije v državi iz obnovljivih virov. Eden najbolj obetavnih obnovljivih virov je sončna energija, ki je je veliko in je brezplačna. Pravzaprav je količina energije, ki jo sonce vsak dan pošlje na Zemljo, več kot 10.000-krat večja od človeških potreb po energiji.

Poznamo dve vrsti sončnih elektrarn: tiste, ki so priključene na električno omrežje, in tiste, ki so samostojne. Samostojne sončne elektrarne lahko namestimo na objekte, ki niso priključeni na omrežje, kot so planinske koče, samotne kmetije ali vikendi. Z vgradnjo sončne elektrarne te stavbe postanejo samooskrbne, odvečna energija pa se shranjuje v akumulatorjih za uporabo ponoči ali v oblačnih dneh. Kliknite na povezavo v kolikor vas zanimajo mikro sončne elektrarne.

Omrežne sončne elektrarne pa so priključene neposredno na električno omrežje. Odvečna energija se dovaja v omrežje, rastlina pa črpa iz omrežja, ko ne proizvede dovolj energije. Te elektrarne običajno nimajo baterij za shranjevanje odvečne energije, imajo pa to prednost, da lahko črpajo energijo iz omrežja ponoči ali v dneh z manj sonca. Sodelujejo lahko tudi v programih neto merjenja, kjer se odvečna energija, dovedena v omrežje, odšteje od stroškov porabljene električne energije, kar ima za posledico nižje račune za energijo.

Ko razmišljamo o gradnji sončne elektrarne, je pomembno, da izberemo lokacijo z dobrimi naravnimi danostmi, kot je južna streha s primernim naklonom. Že majhna količina sence drevesa ali zgradbe lahko bistveno zmanjša potencialno proizvodnjo energije sončnih celic. Naložba v sončno elektrarno se lahko hitro povrne, še posebej na sončnih legah, kjer je proizvodnja energije velika. Tipična sončna elektrarna lahko deluje do trideset let, zaradi česar je dolgoročna naložba v obnovljive vire energije.

Skratka, sončna energija ni samo modna muha, ampak obetaven obnovljiv vir energije, ki lahko pomaga državam pri doseganju energetskih ciljev, hkrati pa zmanjša njihov ogljični odtis. Z izbiro prave vrste sončne elektrarne in lokacije lahko gospodinjstva in podjetja postanejo samooskrbni in prihranijo denar pri računih za energijo. Sončne energije je v izobilju in brezplačno, zato bi jo morali kar najbolje izkoristiti.