Tolmačenje mora biti zvesto izvirnemu pomenu

Pri tolmačenju ni enotnega pristopa, ki bi ustrezal vsem. Najpomembnejši dejavnik, ki ga je treba upoštevati, je kontekst, v katerem bo tolmačenje potekalo. Ali bo to formalno ali neformalno okolje? Kakšen je namen tolmačenja? Je namen tolmačenja zagotoviti informacije, olajšati komunikacijo ali oboje? Tolmačenje lahko razdelimo na 3 glavna področja: simultano, konsekutivno in šepetano. Simultano tolmačenje je tolmačenje, pri katerem tolmač govori hkrati z govorcem. Konsekutivno tolmačenje je tolmačenje, ko tolmač govori po tem, ko je govorec končal govor. Šepetano tolmačenje je tolmačenje, pri katerem tolmač med govorjenjem govorca šepeta v poslušalčevo uho.

Vsaka vrsta tolmačenja ima svoje prednosti in slabosti. Simultano je najtežja vrsta tolmačenja, saj mora tolmač hkrati poslušati in tolmačiti. Konsekutivno je za tolmača manj zahtevno, saj si lahko med govorjenjem zapisuje in nato tolmači, ko govorec konča. Šepetano je najmanj zahtevno za tolmača. Pri izbiri metode tolmačenja je treba upoštevati potrebe govorca in poslušalcev. Če je namen tolmačenja posredovanje informacij, je morda primernejše simultano ali konsekutivno tolmačenje. Če je namen tolmačenja olajšati komunikacijo, je morda primernejše šepetano.

Prav tako je pomembno pri izbiri metode tolmačenja upoštevati jezikovno znanje tolmača. Simultano tolmačenje zahteva visoko raven znanja obeh jezikov, saj mora tolmač hkrati poslušati in tolmačiti. Konsekutivno tolmačenje zahteva visoko raven znanja enega jezika, saj lahko tolmač med govorjenjem dela zapiske in nato tolmači, ko govorec konča. Pri izbiri metode tolmačenja je treba upoštevati tudi želje udeležencev. Obstaja veliko dejavnikov, ki jih je treba upoštevati pri izbiri metode tolmačenja. Najpomembnejši dejavnik je namen tolmačenja in potrebe udeležencev. Drugi dejavniki, ki jih je treba upoštevati, so jezikovno znanje tolmača, želje udeležencev in kontekst, v katerem bo tolmačenje potekalo.

Pri tolmačenju je treba upoštevati nekaj ključnih stvari, da bi zagotovili natančnost in tekočnost. Predvsem ne pozabite ostati zvesti izvirnemu gradivu. To pomeni, da bodite zvesti prvotnemu pomenu in namenu besedila, hkrati pa upoštevajte tudi kulturni kontekst, v katerem je besedilo nastalo. Pomembno je tudi, da se zavedate lastnih predsodkov in domnev. Z drugimi besedami, ne dovolite, da bi vaša osebna prepričanja ali vrednote zaznamovale vaše razumevanje ali prevajanje besedila (več na: https://www.multilingual.si/sl/prevajanje). In končno, vedno bodite pripravljeni pojasniti svoje odločitve glede tolmačenja tistim, ki morda ne poznajo izvornega gradiva. Tako boste zagotovili, da bo končni izdelek natančen in razumljiv.