Prodaja Mladinske knjige lahko vodi v nacionalno katastrofo

, 21 March, 2013 Objavljeno v:
mladinska-knjiga

foto: www.mladinska.com

Mreža za neposredno demokracijo se pridružuje opozorilu Odbora za pravično in solidarno družbo o nacionalni katastrofi, ki se obeta ob najverjetnejšem prevzemu Mladinske knjige.

 

Izjavo za javnost objavljamo v celoti:

Prodaja Mladinske knjige lahko vodi v nacionalno katastrofo

V Odboru za pravično in solidarno družbo opozarjamo na nacionalno katastrofo, ki se obeta ob najverjetnejšem prevzemu Mladinske knjige – govorimo o »pogrebu« največje založbe, mreže knjigarn  in z njo tudi večine neodvisnih založnikov v Sloveniji s povsem nepredvidljivimi posledicami, tudi množičnimi odpuščanji zaposlenih.

Ogrožena je namreč nacionalno izjemno pomembna založba, obenem pa grozi razpad največjega knjigotrškega sistema v Sloveniji, ki so ga ustvarjale številne generacije skozi vse 20. stoletje in je že takointako slabo razvit. Po stečaju Holdinga Zvon 2 so 69-odstotni delež zasegle upnice, ki zdaj prodajajo Mladinsko knjigo Založbe (MKZ). Od novega kupca je odvisno preživetje knjigotrštva v Sloveniji,  kjer je zgradila velik monopol: v preteklih letih ji je uspelo kupiti Cankarjevo založbo in njene knjigarne, Grafiko Soča, tudi neodvisne knjigarne, kot je Vale Novak. Izjemen delež pa dosega tudi na Hrvaškem in v Srbiji: ker ima v lasti drugo največjo založbo na Hrvaškem in štiri založbe v Srbiji (kjer ima prav tako vodilno mesto) – vse podprte z verigo knjigarn. Grozi celo, da bi bila MKZ prodana za bagatelno vsoto 13,6 milijonov evrov (za 70 odstotni delež) in to kupcu Kompasu MTS, ki zanesljivo nima nobene izkušnje v dejavnosti. MKZ ima na letni ravni blizu 110 milijonov evrov prihodkov, od tega založniški sektor v Sloveniji 44 milijonov. Država je namreč očitno podpirala monopol na področju založništva in knjigotrštva, saj je tudi dala soglasje Zvonu 2, da je v letu 2004 prevzel MKZ.

V Odboru za pravično in solidarno družbo smo prepričani, da bi v nastali situaciji moralo priti do temeljite javne diskusije o prodaji in njenih posledicah ter da bi jo morali ob civilni družbi in politiki sprožiti tudi državni organi in kulturne institucije nacionalnega značaja in društva pisateljev in drugih kulturnih delavcev. Ker je ogrožen slovenski knjižni trg in z njim založništvo v Sloveniji, je zdaj njihova usoda v rokah bank upnic – te pa so se prodaje domačim ali tujim interesentom lotile zelo nepremišljeno. Verjamemo, da se rišejo tri rešitve: (1) da v prodajo poseže država in postane lastnik, da so podani dodatni pogoji in jasna zagotovila, (2) da bo novi kupec strateški lastnik, ki bo imel velik interes poskrbeti za založniško in knjigotrško dejavnost, (3) ali pa uvedba zadružniškega sistema kot oblike prevzema podjetja in upravljanj z njim s strani drugih podjetij in državljanov (vsi zadružniki so tudi nadzorniki podjetij).

Odbor za pravično in solidarno družbo
www.odbor.si

V Ljubljani, 21. 3. 2013

» deli objavo:
  • Facebook
  • Twitter
  • Email
  • RSS


Switch to our mobile site