JEZERSKE PLETNE, LJUBEZNI IN SIMPATIJE

Na Bledu je danes še 18 čolnarjev – Plovila, ki jih iz macesnovega lesa izdelujejo domačini, zdržijo tudi do dvajset let.

Bled – Po ustnem izročilu so aprila ali maja 1902 Ksel, Turšč in Kašar z Mlinega naredili prvo blejsko pletno današnje oblike. Ob stoletnici je pred dobrim mesecem ustanovljeno društvo Čolnarsko združenje Pletna Bled v soboto spustilo v vodo novi ladjici: Lariso in Manco. Kot je povedal predsednik združenja Jože Berc, večina čolnov nosi ime po kakšni ljubezni, simpatiji, zadnji čas po hčerkah. Manca je dobila ime po hčerki čolnarja Darka in Urške Kobal. In Larisa? Po Berčevih besedah je Leopold Bijol, ki je kot mornar plul po celem svetu, nekomu, ki ga je vprašal, zakaj Larisa, saj to ni slovensko, blejsko ime, odgovoril: »Vsakdo ima kje kakšne simpatije

Blejsko čolnarstvo je doma na Mlinem, od koder je najbližje do otoka. Potrebno še pred razvojem turizma, je precej starejše kot sto let. Kronist Bleda Božo Benedik pravi, da je začetek čolnarstva treba postaviti še v čas uveljavitve fevdalizma na blejskih tleh, ko je nastala tudi zemljiška posest proštije na Otoku. Mlinani so skrbeli tudi za oskrbo otoka, njegove cerkve in duhovnika. Po besedah Jožeta Berca so bile pravice do čolnarjenja dane kajžarjem, ker so imeli za preživljanje premalo zemlje. Pravice so šle iz roda v rod, ko pa je lastnik jezera postal Adolf Muhr, je 1893. od čolnarjev zahteval, da si za odškodnino in z njegovim dovoljenjem pridobe pravico za čolnarsko dejavnost. Devetnajst čolnarjev, vsi z Mlinega, se je temu uprlo. Ko jih je občinski odbor podprl, je lastnik nekoliko popustil, dedne jezerske pravice pa je bilo moč vpisati v zemljiško knjigo. Leta 1948 je predsedstvo vlade LRS izdalo odločbo o izbrisu služnostnih pravic na Blejskem jezeru. Prevoze je prevzelo Komunalno podjetje Grajsko kopališče, ki so mu k temu prisiljeni čolnarji ladjice dali v najem ali prodali ter vozili za podjetje. Potem, ko so lahko pridobili obrtno dovoljenje, je večina čolne odkupila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one + 1 =

CommentLuv badge